M88 Tip Bóng Đá

Cộng động đồng loạt chỉ trích những 'trò bẩn' của chủ nhà Malaysia

Cộng động đồng loạt chỉ trích những 'trò bẩn' của chủ nhà Malaysia

(Chonkeo) - NHM thể thao trong khu vực đang rất bức xúc trước cách tổ chức rất thiếu Fair-Play của nước chủ nhà Malaysia.