Đoạn tweet của Meunier có thể chỉ là 'vô thưởng vô phạt' nhưng nhiều khả năng lại là một lời nhắn nhủ rằng phi vụ chiêu mộ Aurier của United nhiều khả năng sẽ thất bại.