Thomas Muller tiết lộ người thầy đặc biệt đến từ ...Đông Nam Á

Thomas Muller tiết lộ người thầy đặc biệt đến từ ...Đông Nam Á

(Chonkeo) - Đông Nam Á được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới, nhưng nơi đây cũng từng sản sinh ra những huấn luyện viên làm việc cho các đội bóng hàng đầu thế giới.